Työnantajamaksut 2018


Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksuprosentit

Sairausvakuutusmaksu 17-67 vuotiaat 0,86%.

TyEL-maksu, työnantajan ja työntekijän maksu yhteensä keskimäärin 25,3%

YEL-maksu alle 53 ja yli 62 vuotilailla 24,1%, 53-62 vuotiailla 25,6%

Tapaturmavakuutusmaksu, arvio 0,80%, vaihtelee

Työttömyysvakuutusmaksu palkkasummaan 2.059.500 euroa saakka 17-64 -vuotiaat 0,65%

Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,07%, vaihtelee


Työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit

Työntekijän osuus TyEL-maksusta 17-52 vuotiaat 6,35%, 53-62 vuotiaat 7,85%, 63-68 vuotiaat 6,35%

Työttömyysvakuutusmaksu 1,90%

Työttömyysvakuutusmaksu osaomistajalta 0,92%

Päivärahamaksu TyEL -palkasta 1,53%, jos tulot ovat vähintään 14 020 euroa.
Päivärahamaksu, YEL 1,70%, jos tulot ovat vähintään 14 020 euroa.

Päivärahamaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.


Luontoisetujen laskentaperusteet

Ravintoetu 6,40e/pv

Puhelinetu 20,00e/kk


Veroton kilometrikorvaus ja päiväraha

Kilometrikorvaus 0,42 euroa/km

Osapäiväraha, kun työmatka yli 6 tuntia tai kun viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyy 2 tunnilla 19,00 euroa

Kokopäiväraha, kun työmatka yli 10 tuntia tai kun viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyy 6 tunnilla 42,00 euroa

Ateriakorvaus, jos työmatkalta ei makseta päivärahaa 10,50 euroa


© Tietosuunta Oy 2018