Kysymyksiä ja vastauksia?

Tietosuunta taloushallinnon ohjelmia voi nyt käyttää nettiohjelmina. Millaisesta muutoksesta on kyse?

Tietosuunta ohjelmat ovat olleet perinteisiä Windows -koneelle asennettavia. Lisäksi olemme tarjonneet ohjelmat Windows -palvelimen etäyhteydellä. Nyt Tietosuunta ohjelmat toimivat nettiohjelmina. Nettiohjelmia ei asenneta. Niitä voi käyttää esim. Chrome, Edge ja Safari -selaimilla pöytätietokoneilla ja läppäreillä sekä tableteilla ja puhelimilla.

Mitkä ovat ohjelmistojenne ja palvelujenne keskeisimmät edut asiakkaille?

Ohjelmat on tehty käyttäjille. Laskutuksen, kirjanpidon, ostolaskujen ja palkkojen hoito on mahdollisimman selkeää ja helppoa. Hinnat ovat erittäin edulliset vastaaviin muihin ohjelmiin verrattuna.

Millaisille yrityksille palvelunne ja tuotteenne sopivat parhaiten?

Asiakaskunta on suomalaisia pienyrityksiä ja tilitoimistoja. Ohjelmat soveltuvat parhaiten pienille yrityksille ja tilitoimistoille. Nettiohjelmat käsittelevät tehokkaasti myös suuremmat tositemäärät ja soveltuvat entistä isommille yrityksille.

Myyttekö ohjelmistotuotteenne loppuasiakkaille suoraan vai tulevatko asiakkaat pääasiallisesti esim. tilitoimistokumppanuuksen kautta?

Ohjelmat toimitetaan tilaajan valinnan mukaan joko suoraan asiakkaille tai tilitoimistoille.

Miten asiakkaat voivat saada ohjelmistonne käyttöön?

Asiakkaat tilaavat ohjelman puhelimitse, sähköpostitse tai netistä. Tilauksen jälkeen asiakaspalvelumme ottaa yhteyttä, toimittaa tarvittavat ohjeet ja avustaa käyttöönotossa ja käytön aloituksessa.

Kuinka nopeasti ohjelmiston voi saada käyttöön? Millainen käyttöönottoprosessi on?

Ohjelmat voi ottaa käyttöön heti tilauksen jälkeen, yleensä joko samana tai seuraavana työpäivänä.

Järjestättekö käyttöopastuksen?

Käyttöopastus hoidetaan käyttöönoton yhteydessä. Ohjelmien mukana on käyttöohjeet joiden avulla käytön voi aloittaa itsenäisesti. Asiakaspalvelu opastaa sähköpostitse ja puhelimitse ja vastaa nopeasti esille tuleviin kysymyksiin.

Voidaanko tiedot siirtää helposti toisesta taloushallinto-ohjelmistosta Tietosuunnan ohjelmistoon?

Tietosuunnta hoitaa tietojen siirrot muista ohjelmista toimitukseen sisältyvänä palveluna. Edellytyksenä on se, että toisesta ohjelmasta saadaan tiedot ulos yleisessä muodossa esim. Excel -taulukkoina. Tämä on yleensä mahdollista siten, että esim. asiakastiedot tulostetaan raportoinnin kautta Excel -tiedostoks

Mitä yrityksen kannattaa huomioida siirryttäessä ns. sähköiseen taloushallintoon?

Siirtyminen sähköiseen taloushallintoon ei ole iso muutos enää nykyaikana, koska monet asiat ovat jo valmiiksi sähköisessä muodossa ja tietokoneita osataan käyttää monipuolisesti. Kyse on vain uudesta tavasta hoitaa toimistotöitä.

Ilmeisesti teiltä voi tilata myös toimistopalvelun. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Toimistotyöt, tilaustenkäsittely, laskutus, ostot ja palkat voi hoitaa etätyönä. Siten yritykset voivat tilata toimistotyön entistä helpommin esimerkiksi tilitoimistosta. Tietosuunta tarjoaa toimistopalvelua yhteistyössä tilitoimistojen kanssa.

Toimitatte myös tuotannonohjausohjelman. Millaisille yrityksille se soveltuu?

Tuotannonohjausohjelma yhdistää myynti- ja ostotilaukset, tuotannonohjauksen, lähetteet ja laskutuksen. Ohjelma soveltuu pienille teollisuusyrityksille.