Palkanlaskenta uusi versio

Uudessa palkanlaskentaohjelman versiossa 16.10.2020 on mukana rahapalkkojen tulolajikoodit, joilla eritellään aikapalkat, ylityökorvaukset, lomarahat ja muut vastaavat rahapalkat.

Lue lisää / Palkanlaskennan ohje - Tulolajikoodit


Palkanlaskentaohjelma - Tulorekisteri - ohje

LÄHETÄ ILMOITUKSET TULOREKISTERIIN AUTOMAATTISESTI TIETOSUUNTA PALKANLASKENTAOHJELMAN AVULLAMitä yrityksen pitää tehdä?

Yritykset ja tilitoimistot ilmoittavat palkat ja verot tulorekisteriin viimeistään viidentenä päivänä palkanmaksupäivästä. Jos ko. päivä on lauantai tai sunnuntai, niin määräaika on sitä seuraava maanantai.

Automaattinen lähettäminen

Tiedot voi lähettää tulorekisteriin Tietosuunnan palkanlaskentaohjelmasta Tietosuunnan teknisen rajapinnan kautta.

Manuaalinen lähettäminen

Yrityksen vastuuhenkilö voi tallentaa ja lähettää palkkatietoilmoituksia verottajan sähköiseessä palvelussa. Vastuuhenkilö voi valtuuttaa muut yrityksen työntekijät osoitteessa suomi.fi. Klikkaa suomi.fi sivun yläosassa olevaa 'Tunnistaudu' -painiketta.

Tulorekisteri

Palkkatietoilmoitukset lähetetään tulorekisteriin palkanlaskentaohjelmasta. Alkuvaiheessa ja poikkeustapauksissa palkkailmoitukset voi tarkistaa ja/tai lähettää manuaalisesti tulorekisterin teknisen rajapinnan kautta osoitteessa tulorekisteri.fi

Automaattinen lähettäminen / Tekninen rajapinta - varmenne

Tiedot voi lähettää tulorekisteriin Tietosuunnan teknisen rajapinnan kautta. Lähetystä varten tarvitaan varmenne. Varmennetta haetaan tulorekisteri.fi palvelussa.

Kun varmenteet on haettu, yritys voi lähettää ilmoitukset tulorekisteriin Tietosuunnan palkanlaskentaohjelmasta. Sen lisäksi yritys voi käyttää tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua osoitteessa tulorekisteri.fi.

Varmenteen hakeminen - nettiosoite.

Hae varmenne osoitteesta vero.fi/tulorekisteri. Klikkaa sivun yläosasta kohdasta "Kirjaudu sisään"

Varmenteen uusiminen

Varmenne on voimassa 2 vuotta ja sen voi uusia aikaisintaan 2 kuukautta ennen vanhenemista. Jos sinulla on jo varmenne ja se on vanhenemassa, niin mene palkanlaskentaohjelmassa kohtaan 'Tulorekisteri' / 'Varmenteen uusiminen' ja klikkaa painiketta 'Tee varmenteen uusimispyyntö'. Tällöin saat uuden varmenteen kahdeksi vuodeksi. Jos varmennetta ei voi uusia esimerkiksi, koska se on vanhentunut, niin hae tulorekisterin asioimispalvelusta uusi varmenne.

Varmenteen hakeminen - ohje

Tee hakemus varmenteen hakusivulta klikkaamalla kohdasta "Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi". Jos varmenne on uusittava, niin valitse "Hae korvaava varmenne" ja sen jälkeen tarvittaessa "Hae uusi varmenne".

Kanava: Ruksaa kohdassa 'Kanavat joita halutaan käyttää' kohta "Web Service".

Rajapinnan käyttötarkoitus: Merkitse kohta "Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja omasta puolestaan" ja lisäksi jos lähetät kahden tai useamman yrityksen aineistoja, niin ruksaa "Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja toisen tahon puolesta" - Tämä tarkoittaa "lähetän tuloreksiteriin oman yrityksen ja toisten yritysten palkkatietoja"

Merkitse omat yhteystietosi kohtaan: Varmenteen tekninen yhteyshenkilö.

Jos et saa viestiä, jolla varmenne haetaan, niin mene kohtaan "Hae uusi varmenne". Tässä et voi muuttaa asetuksia eli et voi lisätä valintaa "Web Service" eikä valintaa "omasta ja toisen puolesta". Mutta "Hae uusi varmenne" -toimnnan avulla voit saada viestin, jolla varmenteen voi hakea.

Kun olet saanuut tulorekisteristä siirtoavaimen ja salasanan, niin voit viimeistellä varmenteen hakemisen Tietosuunnan palkanlaskentaohjelmassa kohdassa: "Tulorekisteri" - "Varmenteen hakeminen".

Ko. kohdassa on näkyvissä palkanlaskentaohjelman yhtiön nimi ja y-tunnus. Merkitse siirtoavain (transfer id) ja salasana ja klikkaa Ok. Tällöin ohjelma luo varmenteet ja voit 1.1.2019 alkaen lähettää tiedot tulorekisteriin suoraan ohjelmasta.

Varmenteen tietojen korjaaminen

Jos tiedot ovat väärin/puutteelliset. Esimerkiksi jos "Reaaliaikainen Web Service rajapinta" tai "Viivästetty Web Service rajapinta" ei ole merkittynä tai asioit muiden puolesta ja ko. kohta ei ole ollut valittuna, niin klikkaa ensin "Tee korvaava hakemus"

Uuden varmenteen hakeminen

Kun uuden varmenteen tiedot on tallennettu tai on tehty uusi hakemus, niin klikkaa alempaa kohdasta "Hae uutta varmennetta". Tällöin saat uuden siirtoavaimen ja salasanan varmenteen hakemiseksi.


TULOREKISTERI PALKKAOHJELMASSA - KÄYTTÖOHJEPALKKATIETOJEN TÄYDENNYS

(1) Avaa valikosta "Perustiedot" kohta "Palkansaajat" ja tarkista palkansaajien nimet kohdassa "Suku- ja etunimi" siten että sukunimi tulee ensin ja etunimet sen jälkeen.

(2) Lisää palkansaajille kohdassa "Ammattikoodi" tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen koodi. Koodi haetaan luettelosta painamalla "Ammattikoodi" -kentässä "Control-Enter"
- Kuntien ja valtion (julkisen alan) eläkejärjestelmiin kuuluvien palkansaajien ammattikoodi merkitään ko. alan ammattikoodituksen mukaisena kohtaan 'Ammattikoodi'.

(3) Merkitse yrityksen eläkejärjestelynumero (tyel-vakuutusnumero tai julkisen alan eläkejärjestelynumero) yhtiön tiedoissa kohtaan "TyEL-nro/kk-tilitys". Eläkejärjestelynumero alkaa 2 numeroisella eläkeyhtiönumerolla. sen jälkeen on väliviiva ja 8 merkkiä palkkaa maksavan yhtiön tunnisteelle, esim: 12-12345678.

Palkkailmoitusten lähetys: Valitse valikosta "Tulorekisteri" kohta "Palkkailmoitus" ja noudata ikkunalle tulevia ohjeita. Näet ohjetekstejä, kun siirrät hiiren kohdistimen eri kenttien ja painikkeiden päälle.

TULOREKISTERIN KOODISTO

Palkanlaskentaohjelmassa ei tarvitse merkitä tulorekisterin koodeja palkkalajeihin eikä muihinkaan tietoihin. Ohjelma analysoi palkkaerät mm. palkkalajien verollisuus -merkintöjen sekä palkansaajatietojen mukaisena ja luokittelee palkat ja maksuerät tulorekisterin koodiston vaatimalla tavalla.


Tietosuunta Oy - VastuuGroup - Luotettava Kumppani

VastuuGroup - Luotettava Kumppani

© Tietosuunta Oy 29.10.2020