Kirjanpito vaiheittain - aloitusohje - Windows


Ohjelmaan on tallennettu mallitilikartat liikeyritykselle, pienelle yritykselle tai ammatinharjoittajalle, asunto-osakeyhtiölle ja aatteelliselle yhdistykselle. Ohjelman käynnistyessä käyttöön tulee yhtiö, jolle on avattu kaikki perustiedot kuluvan tai edellisen tilivuoden kirjanpitoa varten. Voit käyttää tätä yhtiötä joko tutustumiseen tai suoraan oman yrityksen kirjanpitoon. Voit myös avata uuden yhtiön tai yhdistyksen, jonka tilikartta vastaa omaa yritysmuotoa.

Ohjelmassa ovat valmiina seuraavat tiedot


Yhtiön nimi ja tilikausi Kohdassa 'Yhtiöt' / 'Yhtiön nimi ja tilikausitiedot' voit tallentaa yrityksen tiedot. Kun aloitat ohjelman käytön, voit kirjoittaa oman yrityksesi tiedot esimerkkitietojen tilalle.
Tilikartta ja alkusaldot Kohdassa 'Kirjaus' / 'Tilinavaus ja tilimuutokset' voit tallentaa oman yhtiön tilikartan muokkaamalla esimerkkiyhtiön tilikarttaa. Tiedot tallentuvat, kun suljet ikkunan ja hyväksyt tallennuksen. Samalla voit tallentaa tilikauden alkusaldot.
Mallitilikartat Kohdassa 'Yhtiöt' / 'Yhtiötietojen ylläpito' on valmiina esimerkkitilikartat liikeyritykselle, asunto- ja kiinteistöyhtiölle, aatteelliselle yhdistykselle, ammatinharjoittajalle sekä pienelle liikeyritykselle.

YHTIÖN KIRJANPIDON ALOITUS VAIHEITTAIN

1. Avaa yhtiölle tilikartta kirjanpitoa varten Yhtiöt / Yhtiötietojen ylläpito Valitse yhtiötietojen ylläpitoikkunalta malli tai entinen yhtiö esimerkiksi hiirellä ja paina 'Uusi yhtiö' -painiketta.

Ohjelma luo uuden yhtiön tietokannan ja avaa yhtiölle tilikartan valitun yhtiön tai valitun mallin mukaisena.
2. Tarkista yhtiön nimi ja tilikautta kuvaavat tiedot Yhtiöt / yhtiön nimi ja tilikausitiedot Kirjoita yhtiön nimi.

Jos yhtiön tilikausi on muu kuin 1.1. - 31.12., niin muuta kohdat Tilik. raporteissa (esim. 2009-10) ja merkitse tilikauden alku ja päättymispäivä.
3. Tarkista, että yhtiölle avattu tilikartta sisältää tarvittavat tilit ja tiliryhmät Raportit / Tilinavaus

Raportit / Budjettivertailu

Raportit / Tilinpäätös - tilierittelyt
Tulosta raportit.

Tilinavausraportista näet tilikartan tiliryhmät tilit, summatasot sekä avaussaldot.

Budjettivertailusta näet tilinavaukseen mahdollisesti merkityt budjettiluvut.

Tilinpäätösraportista näet tileille merkityt edellisen vuoden taseen ja tuloslaskelman luvut.
4. Muokkaa tilikarttaa Kirjaus ja tilit / Tilinavaus ja tilimuutokset Lisää tarvittaessa uusia tilejä ja tiliryhmiä ja poista tarpeettomat tilit ja tiliryhmät.

Merkitse edellisen vuoden tilinpäätöksestä taseen saldot ja tuloslaskelma sarakkeelle Ed.vuosi.

Merkitse tilinavaussaldot taseeseen sarakkeelle Avaussaldo. Tarvittaessa merkitse budjetti tuloslaskelman tileille sarakkeelle Avaussaldo.

Merkitse arvonlisäveron laskennassa tarvittavat merkinnät tileille.
5. Aloita tositteiden kirjaus Kirjaus ja tilit / Kirjaus Aloita tositteiden kirjaus kirjoittamalla tositepäivä ja kirjoittamalla ensimmäisen tositteen viennit. Tosite tallentuu automaattisesti, kun siirryt seuraavan tositteen kirjaukseen.
6. Vientien korjaus Kirjaus ja tilit / Kirjaus Voit korjata viennin rahamäärää ja muita tietoja. Siirry edelliseen tositteeseen selauspainikkeilla tai etsi tosite kohdasta "Siirry / Etsi tosite" tai painamalla F3.

Poista lukitus valitsemalla "Toiminta / Tietojen suojaus pois" tai painamalla Control-S. Tee tarvittavat korjaukset.
7. Tositteen poisto Kirjaus ja tilit / Kirjaus Voit poistaa viimeisen tositteen. Siirry edelliseen tositteeseen selauspainikkeilla. Poista lukitus valitsemalla "Toiminta / Tietojen suojaus pois" tai painamalla Control-S. Poista tosite painamalla Poista-painiketta.
8. Tulosta päiväkirja, pääkirja sekä tase ja tuloslaskelma Raportit / Päiväkirja

Raportit / Pääkirja

Raportit / Tase ja tuloslaskelma
Voit heti kirjauksen jälkeen tulostaa raportit, vaikka olisit kirjannut vasta yhden tositteen.
9. Arvonlisäveron kirjaaminen Valitse ensin "Kirjaus ja tilit / Kirjaus" ja sen jälkeen avautuvasta valikosta kohta "Toiminta / Kirjaa kuukauden arvonlisävero" Kirjaa ensin kuukauden tositteet. Kirjaa arvonlisäverolliset ostot ja myynnit bruttomääräisinä tileille.

Kun olet kirjannut kuukauden kaikki tositteet, niin valitse Toiminta-valikosta kohta "Kirjaa kuukauden arvonlisävero". Ohjelma luo arvonlisäverosta uuden tositteen automaattisesti ja kirjaa arvonlisäveron pois tileiltä ja kustannuspaikoilta.
10. Korjaukset, jos arvonlisäverossa on virhe Raportit / Alv-laskelma

Kirjaus ja tilit / Tilinavaus ja tilimuutokset

"Kirjaus ja tilit / Kirjaus" ja sen jälkeen avautuvasta valikosta kohta "Toiminta / Kirjaa kuukauden arvonlisävero"
Jos teet lisävientejä arvonlisäveron kirjaamisen jälkeen, niin voit kirjata arvonlisäveron lisäkirjauksena samasta kohdasta "Kirjaa kuukauden arvonlisävero".

Jos joudut tarkistamaan tilien arvonlisäveromerkintöjä, niin poista ohjelman luoma arvonlisäverotosite, korjaa ja täydennä tilikartan merkintöjä kohdassa "Tilinavaus ja tilimuutokset" ja kirjaa arvonlisävero uudelleen.
11. Tilinpäätös Raportit / Päiväkirja

Raportit / Pääkirja

Raportit / Tilinpäätös - tilierittelyt

Raportit / Tilinpäätös - yhteenveto
Kun tilikauden kaikki tositteet on kirjattu, tulosta päiväkirja- pääkirja sekä tilinpäätösraportit.

Jos teet raporttien tulostuksen jälkeen lisäkirjauksia, niin tulosta em. raportit uudelleen.

KIRJAUSESIMERKKI

Esimerkissä oletetaan, että yhtiön nimi ja kirjauskautta osoittavat tiedot on kirjoitettu ohjelmistoon ja tilit on avattu. Kirjaus alkaa kirjanpito-ohjelmiston päävalikosta kohdasta 'Kirjaus'.

Kirjataan seuraava tosite: yhtiön pankkitililtä on maksettu kuukausivuokra 21.8.2009 yhteensä 250,00e.

1. Tarkista tositenumero Ohjelmisto näyttää automaattisesti seuraavan tositenumeron kohdassa 'Tosite'. Kohdistin on kohdassa 'Tositepäivä'.
2. Kirjoita tositteen päiväys Kirjoita tositteen päiväys ja paina sarkainnäppäintä (näppäimistössä vasemmalla oleva näppäin, jolla esim taulukkolaskentaohjelmissa siirrytään eteenpäin). Päiväys näkyy muodossa 21.08.2009 ja kohdistin siirtyy kohtaan vastatili. Vastatilinä näkyy automaattisesti edellisen tositteen viimeisessä viennissä käytetty tili.
3. Valitse vastatili Paina sarkainnäppäintä, jos hyväksyt vastatilin tai kirjoita uusi vastatilin numero. Kun kirjoitat tilin numeron, näytölle tulee tililuettelo, josta voit valita tilin. Valitse tili painamalla sarkain- tai Enter-näppäintä.
4. Valitse kirjaustili Kirjoita vuokramenojen tilinumero (esim. ‘5021’). Tililuettelo tulee näkyviin. Valitse tili käyttämällä nuolinäppäimiä. Voit selata tilejä myös Page Down ja Page Up -näppäimillä sekä End ja Home -näppäimillä. Valitse tili painamalla sarkain- tai Enter-näppäintä. Sarakkeella 'Selite' näkyy tällöin tilin nimi ja näytön alareunaan tulee näkyviin tilinumero, tilin nimi ja tilin saldo. Kohdistin siirtyy sarakkeelle Selite.
5. Kirjoita selite Paina Enter, jos hyväksyt ohjelman ehdottaman selitteen. Vaihtoehtoisesti kirjoita viennin selite esim. ‘VUOKRA ELOKUULTA’ ja paina Enter. Kohdistin siirtyy sarakkeelle 'Kust.paikka', 'Projekti' tai 'Debet'. (Huom. Voit piilotta kustannuspaikka- ja/tai projektisarakeet, jos et tarvitse niitä kirjanpidossa. Sarakemäärittely näkyy kirjausohjelman 'Sarakkeet 'valikossa. Kirjoita tarvittaessa kustannuskohteen ja/tai projektin numero.
6. Kirjaa debet tai kredit Kirjoita viennin euromäärä 250 sarakkeelle 'Debet' ja paina Enter. Kohdistin siirtyy seuraavalle riville sarakkeelle 'Tili'. Tositteen debetsummaa osoittavassa kohdassa 'Debet' näkyy 250.00 ja tositteen kirjauserona näkyy 250,00.

Kirjaa myös arvonlisäverollinen vienti bruttosummana, joka sisältää veron. Arvonlisävero näkyy tässä vaiheessa tililn saldossa, mutta kirjautuu pois tililtä automaattisesti kuukausittaisen arvonlisäverokirjauksen yhteydessä.
7. Kirjaa tositteen summa vastatilille Paina + -näppäintä. Tällöin tapahtuu automaattinen vienti kohtaan vastatili merkitylle tilille. Tositteen kreditsummaa osoittavassa kohdassa 'Kredit' näkyy 250,00 ja tositteen kirjauserona näkyy 0,00.
8. Siirry seuraavaan tositteeseen Siirry seuraavaan tositteeseen painamalla Ctrl+PgDn. Tällöin ohjelma tarkistaa ja tallentaa tositteen. Jatka kirjaamista kohtien 1-7 mukaisesti.
9. Sulje kirjaustoiminta Kun viimeksi kirjatun tositteen debet- ja kredit- vientien summat ovat yhtä suuret eli viimeinen tosite on kirjattu oikein, sulje ohjelma valitsemalla 'Toiminta' -valikosta kohta 'Sulje'.
10. Tulosta Tulosta tarvittaessa 'Päiväkirja', 'Pääkirja' ja/tai Tase ja tuloslaskelma Raportit -valikosta. Voit tulostaa yksittäisen tositteen esimerkiksi omaa tositeaineistoa varten valitsemalla kohdassa Päiväkirja raportin yhdestä tositteesta. Tiliotteet yksittäisiltä tileltä ja halutulta ajalta saat valitsemalla pääkirjaraporttiin yhden tilin kerrallaan.

ALOITUS KALENTERIVUODEN AIKANA

1. Tulosta välitilinpäätös aikaisemmasta kirjanpidosta.

2. Tallenna tilikauden alkusaldot alkuperäisinä kohdassa 'Tilinavaus ja tilimuutokset'.

3. Tee kirjaukset yhteissumminakirjaamalla jokaiselle taseen ja tuloslaskelman tilille debet- ja/tai kredit vientien summa alkuvuodelta välitilinpäätökseen saakka.

4. Tulosta raportti kohdasta 'Tase ja tuloslaskelma' ja tarkista, että uusi tuloslaskelma vastaa entisen kirjanpidon välitilinpäätöstä.

5. Aloita normaali tositteiden kirjaus.