Työnantajamaksut ja
palkasta perittävät maksut 2022 (2021)


Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksu 1,34% (1,53%).

Työnantajan ja työntekijän TyEL-maksu yhteensä keskimäärin 24,85% (24,4%)

Työnantajan osuus TyEL-maksusta yhteensä keskimäärin 16,95% (17,40%)

TyEL-ansion alaraja 62,88 euroa/kk (61,37 euroa/kk)


Työntekijän eläke- ja vakuutusmaksu

Työntekijän osuus TyEL-maksusta

18-53 vuotiaat 7,15% (7,15%)

53-62 vuotiaaat 8,65% (8,65%)

63-67 vuotiaat 7,15% (7,15%)


Tilapäisen työnantajan TyEL ja YEL -maksu

Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 24,85% (24,8 %)

YEL-maksu 18-53 vuotiaat 24,1% (24,1%)

YEL-maksu 53-62 vuotiaaat 25,6% (25,6%)

YEL-maksu 63-67 vuotiaat 24,1% (24,1%)

YEL-työtulon alaraja, €/vuosi 8 261,71 €/v (8 063,57 €/v)


Tapaturmavakuutusmaksu

Tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti


Työttömyysvakuutusmaksu

- työntekijän osuus 1,50% (1,40%)

- työnantajan osuus - palkkasummaan 2.197.500 saakka 0,50% (0,50%)

- työnantajan osuus - palkkasumman 2.197.500 ylittävältä osalta 2,05% (1,90%)

Työttömyysvakuutusmaksu, osaomistaja 0,74% (0,65%)


Ryhmähenkivakuutusmaksu

Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä

Päivärahamaksu TyEL -palkasta 1,18% (1,36%), jos tulot ovat vähintään 15 128 euroa
Päivärahamaksu, YEL 1,32% (1,55%), jos tulot ovat vähintään 15 128.

Päivärahamaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.


Luontoisetujen laskentaperusteet

Ravintoetu 7,15e/pv (6,90e/pv)

Puhelinetu 20e/kk (20e/kk)


Veroton kilometrikorvaus ja päiväraha

Kilometrikorvaus 0,46e/km (0,44 euroa/km)

Osapäiväraha, kun työmatka yli 6 tuntia tai kun viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyy 2 tunnilla 20 euroa (20 euroa)

Kokopäiväraha, kun työmatka yli 10 tuntia tai kun viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyy 6 tunnilla 45 euroa (44,00 euroa)

Ateriakorvaus, jos työmatkalta ei makseta päivärahaa 11,25 euroa (11,00 euroa)


Tietosuunta

Tietosuunta on kotimainen ohjelmistotalo ja perheyritys. Valmistamme ja toimitamme taloushallinnon ohjelmat laskutukseen, palkanlaskentaan, kirjanpitoon ja ostolaskujen käsittelyyn.

Yhteydenotot

yhteydenotto

(050) 9192 193 ja (050) 9192 192