Työnantajamaksut 2019


Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksuprosentit

Sairausvakuutusmaksu 16-67 vuotiaat 0,77%.

TyEL-maksu, työnantajan ja työntekijän maksu yhteensä keskimäärin 24,4%

TyEL-ansion alaraja kuukaudessa 59,36 euroa

YEL-maksu alle 53 ja yli 62 vuotilailla 24,1%, 53-62 vuotiailla 25,6%

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,8%

Työttömyysvakuutusmaksu palkkasummaan 2.086.500 saakka 0,5%

Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,07%


Työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit

Työntekijän osuus TyEL-maksusta 17-52 vuotiaat 6,75%, 53-62 vuotiaat 8,25%, 63-67 vuotiaat 6,75%

Työttömyysvakuutusmaksu 1,50%

Työttömyysvakuutusmaksu osaomistajalta 0,78%

Päivärahamaksu TyEL -palkasta 1,54%, jos tulot ovat vähintään 14 282 euroa.
Päivärahamaksu, YEL 1,77%, jos tulot ovat vähintään 14 282 euroa.

Päivärahamaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.


Luontoisetujen laskentaperusteet

Ravintoetu 6,60e/pv

Puhelinetu 20,00e/kk


Veroton kilometrikorvaus ja päiväraha

Kilometrikorvaus 0,43 euroa/km

Osapäiväraha, kun työmatka yli 6 tuntia tai kun viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyy 2 tunnilla 19,00 euroa

Kokopäiväraha, kun työmatka yli 10 tuntia tai kun viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyy 6 tunnilla 42,00 euroa

Ateriakorvaus, jos työmatkalta ei makseta päivärahaa 10,50 euroa


© Tietosuunta Oy 2018