Työnantajamaksut ja
palkasta perittävät maksut 2023 (2022)


Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksu 1,53% (1,34%)

Työnantajan ja työntekijän TyEL-maksu yhteensä keskimäärin 24,84% (24,85%)

Työnantajan osuus TyEL-maksusta yhteensä keskimäärin 17,39% (16,95%)

TyEL-ansion alaraja 65,25 €/kk (62,88 €/kk)


Työntekijän eläke- ja vakuutusmaksu

Työntekijän osuus TyEL-maksusta

18-53 vuotiaat 7,15% (7,15%)

53-62 vuotiaaat 8,65% (8,65%)

63-67 vuotiaat 7,15% (7,15%)


Tilapäisen työnantajan TyEL ja YEL -maksu

Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 24,85% (24,8 %)

YEL-maksu 18-53 vuotiaat 24,1% (24,1%)

YEL-maksu 53-62 vuotiaaat 25,6% (25,6%)

YEL-maksu 63-67 vuotiaat 24,1% (24,1%)

YEL-työtulon alaraja, €/vuosi 8 575,45 €/v (8 261,71 €/v)


Tapaturmavakuutusmaksu

Tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti


Työttömyysvakuutusmaksu

- työntekijän osuus 1,50% (1,50%)

- työnantajan osuus - palkkasummaan n. 2.200.000 saakka 0,52% (0,50%)

- työnantajan osuus - palkkasumman 2.197.500 ylittävältä osalta 2,06% (2,05%)

Työttömyysvakuutusmaksu, osaomistaja 0,75% (0,74%)


Ryhmähenkivakuutusmaksu

Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä

Päivärahamaksu TyEL -palkasta 1,36% (1,18%), jos tulot ovat vähintään 15 703 €
Päivärahamaksu, YEL 1,59% (1,32%), jos tulot ovat vähintään 15 703 €.

Päivärahamaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.


Luontoisetujen laskentaperusteet

Ravintoetu 8,00 €/pv (7,15 €/pv)

Puhelinetu 20e/kk (20e/kk)


Veroton kilometrikorvaus ja päiväraha

Kilometrikorvaus 0,53 €/km (0,46 €/km)

Osapäiväraha, kun työmatka yli 6 tuntia tai kun viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyy 2 tunnilla 22,00 € (20,00 €)

Kokopäiväraha, kun työmatka yli 10 tuntia tai kun viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyy 6 tunnilla 48,00 € (45,00 €)

Ateriakorvaus, jos työmatkalta ei makseta päivärahaa 12,00 € (11,25 €)