Laskutus vaiheittain - aloitusohje - Windows


Tämä on Windowsissa käytettävän laskutusohjelman aloitusohje

Ohjelmaan on tallennettu laskuttajan tiedot, yhden asiakkaan tiedot, yksi laskutettava tuote ja yksi esimerkkilasku.


Laskuttajatiedot Kun aloitat ohjelman käytön, voit kirjoittaa oman yrityksesi tiedot 'Laskuttajan tiedot' -ikkunaan valmiiksi tallennettujen tietojen tilalle.
Asiakastiedot 'Asiakastietojen ylläpito' -ikkunalla voit tallentaa ensimmäisen oman laskutusasiakkaan tiedot esimerkkiasiakkaan tilalle. Tiedot tallentuvat automaattisesti, kun suljet ikkunan, painat 'Uusi' -painiketta tai siirryt toiseen asiakastietoon. Tallenna seuraavan asiakkaan tiedot painamalla ensin 'Uusi' -painiketta.
Tuotetiedot Omien myytävien tuotteiden tai palvelujen tallennuksen voit aloittaa kohdassa 'Tuotetietojen ylläpito' kirjoittamalla ensimmäisen oman tuotetiedon esimerkkituotteen tilalle. Tallenna seuraavat tuotetiedot painamalla 'Uusi' -painiketta.
Laskujen tallennus Laskujen tallennusikkunalla näkyy esimerkkilasku. Omien laskujen tallennuksen voit aloittaa kirjoittamalla oman laskun tiedot esimerkkilaskun tietojen tilalle. Laskun voit tulostaa painamalla tallennusikkunan yläosan esikatselupainiketta tai tulostuspainiketta. Tallenna lisää laskuja painamalla 'Uusi' -painiketta.
LASKUTUS VAIHEITTAIN
1. Tallenna perustiedot Aloita laskutusohjelmiston käyttö syöttämällä ohjelmistoon laskuttajatiedot, asiakastiedot sekä tuotetiedot.
2. Valitse arvonlisäveron laskentatapa Valitse arvonlisäveron laskentatapa kohdassa 'Laskuttajatietojen ylläpito'. Vaihtoehdot ovat: 1=Alv lisätään a-hintoihin tai 2=Alv sisältyy a-hintoihin.
3. Tallenna ja tulosta laskut Tallenna ja tulosta laskut seuraavan ohjeen mukaan.
LASKUJEN TALLENNUS JA TULOSTUS
Laskunumero Valitse 'Laskut' ja 'Laskujen tallennus'. Esille tulee laskujen tallennusikkuna.

Ohjelma on antanut ensimmäiselle laskulle numeron 1001. Voit vaihtaa laskunumeron vastaamaan omaa voimassaolevaa laskunumerosarjaa.
Laskun päiväys Tallenna laskun päivämäärä ja paina Tab-näppäintä. Päivämäärän tallennuksen yhteydessä ohjelma laskee pankkiviitteen.
Laskutettava asiakas Liitä asiakas laskuun hakutoiminnon avulla. Asiakkaan hakuikkuna tulee esille, kun siirrät kohdistimen asiakasnumerokenttään ja painat Control-Enter. Voit hakea asiakastiedon myös kirjoittamalla asiakasnumeron ja painamalla Tab-näppäintä.
Maksuehto Valitse laskun maksuehto listasta. Ohjelma laskee maksuehdon perusteella eräpäivän. Ohjelma laskee laskun eräpäivän lisäämällä laskun päivämäärään maksuehdossa olevan luvun.
Toimitustiedot Tallenna laskun muut perustiedot, esimerkiksi toimituspäivä, toimitustieto ja viivästyskorko.
Tuoterivit Siirrä kohdistin ikkunan alaosan taulukkoon sarakkeelle 'Tuotekoodi' ja hae laskutettava tuote hakutoiminnan avulla. Tuotteen hakuikkuna tulee esille, kun painat Control-Enter. Voit hakea tuotteen myös kirjoittamalla tuotteen koodin ja painamalla Tab-näppäintä.

Jos laskutettava teksti tai numero ei sovi sarakkeeseen, niin levennä saraketta. Tuotetietojen sarakkeiden leveyttä voit muuttaa 'vetämällä' hiiren avulla tuotetaulukon otsikoiden välistä samalla tavalla kuin taulukkolaskentaohjelmassa. Voit tällä tavalla piilottaa osan sarakkeista. Jos et käytä alennussarakkeita, niin piilota alennusprosentti- ja alennussarakkeet.
Laskutettavat määrät ja a-hinnat Siirrä kohdistin sarakkeeseen 'Määrä', kirjoita laskutettava määrä ja paina Tab-näppäintä. Muuta tarvittaessa laskutettava a-hinta. Ohjelma laskee arvonlisäveron, rivin summan sekä koko laskun summan.
Laskun tulostus Tulosta lasku esikatseluikkunalle painamalla ikkunan yläosan esikatselupainiketta. Tulosta lasku paperille esikatseluikkunalta tai suoraan 'Tulosta' -painikkeesta. Jos teet samalla kertaa useampia laskuja voi tulostaa kaikki laskut tallennuksen jälkeen yhdellä kertaa valitsemalla valikosta esimerkiksi kohdan 'Raportit' / 'Laskut' / 'Lomake 1'.
Seuraavan laskun tallennus Tallenna uusi lasku painamalla aluksi 'Uusi' painiketta. Ohjelma antaa laskulle seuraavan laskunumeron eli esimerkiksi1002. Jatka tallennusta kohdan 2. mukaisesti.