Pankkitilinumerot


Laskutus Merkitse laskuttajan IBAN ja BIC ja merkitse asiakkaiden IBAN ja BIC, jos käytät verkkolaskutusta. Laskuttajan IBAN ja BIC tunnukset tulevat laskulomakkeelle ja verkkolaskuihin.
Vaihda yhtiötiedoissa uudet IBAN ja BIC tiedot myös laskulle tulostuviin lisätietokenttiin - kentät "Lisätiedot1",....
Laskutusohjelmaan voidaan kirjata maksut SEPA-aineistosta. Aineistotyyppi on ISO20020 camt.054, jolla pankki lähettää tapahtumatiedot tilinomistajalle. Sovi tiedoston käyttöönotosta pankkisi kanssa.
SEPA-kirjauksen käyttöönotto: Määrittele tiedostonimen tunnukseksi xml kohdassa "Asetukset" / "Maksumäärittelyjen tallennus". Kirjoita kohtaan "Tiedostonimi" esim. C:\Sepa_tiedostot\*.XML. SEPA-maksujen kirjaus: Valitse kohta "Maksut" / "Maksujen kirjaus luettelosta". Näytölle tulee luettelo edellä määritellyssä kansiossa olevista xml -tiedostoista. Valitse camt.054 tyyppinen tiedosto, niin ohjelma hakee tiedostosta saapuneet maksutapahtumat ja näyttää ne kirjaustaulukossa. Klikkaa "Kirjaa tapahtumat" niin ohjelma kirjaa maksut ja näyttää kirjaustilanteen riveittäin.
Finvoice-verkkolasku: Verkkolaskuun voi merkitä erikseen laskuttajan verkkolaskuosoitteen ja välittäjän. Tietoa tarvitaan, jos verkkolaskuosoite on eri kuin laskuttajan IBAN ja välittäjän tunnus on eri kuin laskuttajan pankkitunnus BIC.
Ostoreskontra Ostoreskontrassa voidaan muodostaa maksut SEPA-maksutiedostona. Maksut voivat olla viitteellisiä, viestillisiä tai veroja. Veroissa voi olla sekä viite että viesti.
SEPA-maksuaineiston käyttöönotto: Määrittele yrityksen pankkitilien IBAN ja BIC -tunnukset kohdassa "Asetukset" / "Maksumäärittelyjen tallennus" ja määrittele samassa kohdassa tiedoston tunnukseksi xml. Kirjoita kohtaan "Tiedostonimi" esim. C:\Sepa_tiedostot\Ostolaskut.XML.
SEPA-maksujen muodostus: Valitse kohta "Maksut" / "Laskujen maksaminen (SEPA)". Näytölle tulee luettelo maksamattomista laskuista. Valitse maksettavat laskut ja klikkaa "Maksa laskut" painiketta, niin ohjelma muodostaa SEPA-maksuaineiston ja kirjaa maksut ostoreskontraan.
Lähetä SEPA-maksutiedosto pankkiohjelmalla maksettavaksi.
Kirjanpito Kirjanpidossa voidaan kirjata tapahtumat konekieliseltä tiliotteelta (TITO).
Palkanlaskenta Palkanlaskennassa voidaan muodstaa maksut SEPA-palkkatiedostona.
SEPA-palkka-aineiston käyttöönotto: Määrittele palkanmaksutilin IBAN ja BIC -tunnukset kohdassa "Perustiedot" / "Yhtiötietojen ylläpito" ja määrittele vastaavasti palkansaajien IBAN ja BIC -tunnukset.
Valitse kohta "Tiedonsiirto" / "Maksuaineiston luonti (SEPA)" ja määrittele tiedoston tunnukseksi xml. Kirjoita kohtaan "Tiedostonimi" esim. C:\Sepa_tiedostot\Palkat.XML ja ruksaa kohta "Lisää tiedoston nimeen päiväys (vvkkpp)"
SEPA-palkka-aineiston muodostus: Valitse palkanmaksupäivä ja klikkaa "Tallenna xml-maksutiedosto" -painiketta. Ohjelma näyttää maksupäivän palkat ja muodostaa SEPA-palkkatiedoston.
Lähetä SEPA-palkkatiedosto pankkiohjelmalla maksettavaksi.
Vesilaskutus Katso Laskutus ja myyntireskontraohjelman ohjeesta.
Sopimuslaskutus Katso Laskutus ja myyntireskontraohjelman ohjeesta.
Jäsenrekisteri Katso Laskutus ja myyntireskontraohjelman ohjeesta.

© Tietosuunta Oy 2018