Palkanlaskenta uusi versio


23.5.2022 - Polkupyöräetu: Lisätty palkkaan sisältyvä polkupyöräetu, tulolajikoodi 363

8.5.2021 - Polkupyöräetu: Lisätty polkupyöräedun tulolajikoodit 364, 363 ja 420.

28.10.2020 - Rahapalkkojen tulolajikoodit: Lisätty rahapalkkojen 200-sarjan tulolajit, varmenteen voimassaolon tarkistus ja varmenteen uusiminen.

30.11.2020 - Palkanmaksukausi: Palkkatietoilmoituksen lähetysikkunalle on lisätty näkyviin palkanmaksukausi. Se on palkkaerää kuvaava yleistieto, joka tallentuu tulorekisteriin ja näkyy mm. palkansaajan tiedoissa omaveropalvelussa.

30.11.2020 - Ansaintakausi: Palkkatietoilmoitukseen tallentuu ansaintakauden alku ja päättymispäivä.

30.11.2020 - Palkanlaskennan raportit - Palkkatodistus: Palkkatodistukseen on lisätty erittely jossa näkyy kunkin ansaintakauden alku ja päättymispäivä, palkanmaksupäivä ja ansaintakauden palkkatiedot.

18.12.2020 - Tulorekisteri - perusteeton etu: Palkanlaskentaan ja tulorekisteri-ilmoitukseen on lisätty perusteeton etu ja takaisinperintä.


Varmenteen uusiminen ja tarkistus

Palkanlaskentaohjelman kohdassa 'Tulorekisteri' - 'Varmenteen uusiminen' voi tarkistaa varmenteen voimassaolon ja voi uusia vanhentuvan varmenteen.

Varmenne on voimassa 2 vuotta kerrallaan. Se pitää uusia ennen vanhenemista aikaisintaan 60 vuorokautta ennen voimassaolon päättymistä. Jos varmenne vanhenee, niin sitä ei voi uusia. Siinä tapauksessa haetaan uusi varmenne.

Palkkatietoilmoituksen lähettäminen:

Käyttäjä voi valita lähetetäänkö palkkatietoilmoitukset tulolajeittain tai siten, että rahapalkat ovat yhteissummina. Ikkunan yläosassa on tätä varten kohta 'Ilmoittamistapa', jossa vaihtoehdot 'Rahapalkat tulolajeittain' ja 'Rahapalkat yhteissummina'

Suppeampi vai laajempi ilmoitustapa

Käyttäjä voi valita käyttääkö suppeaa ilmoitustapaa (Rahapalkat yhteissummina) vai laajempaa (Rahapalkat eriteltynä palkkalajeittain).

Jos käyttäjä valitsee laajemman ilmoitustavan (Rahapalkat eriteltynä tulolajeittain), niin palkkalajeissa ja palkkaerittelyriveillä pitää olla tulolajikoodi. Laajempi ilmoitustapa on suositeltava, koska silloin lisäselvitysten tarve vähenee.

Tulolaji palkkalajissa ja palkan erittelyrivillä:

Palkkalajissa näkyy tulolajin koodi ja nimi. Kun palkkaan lisätään erittelyrivi (palkkalaji), niin ohjelma merkitsee riville palkkalajin nimen ja tulolajikoodin. Palkkaerittelyrivillä näkyy vain tulolajin koodi ei sen nimeä. Tulolajin nimi näkyy, kun hiiren kohdistin on palkkaerittelyrivillä tulolajikoodin kohdalla.

Tulolajin poiminta listasta:

Palkkalajien ylläpidossa voi poimia tulolajin koodin ja nimen luettelosta painamalla ko tietokentässä Control + Enter. Samalla tavalla palkan erittelyriville voidaan poimia tulolajikoodi painamalla tulolaji-sarakkeessa Control + Enter. Palkassa kuitenkin normaali toimintatapa on se, että tulolajikoodi tulee automaattisesti, kun palkkalaji syötetään palkan erittelyriville.

Matkakorvaus ja kilometrikorvaus

Verovapaan kilometrikorvauksen tulolaji on 311 ja sen osalta on palkkalajin 'Verollisuus' -kohdassa merkintä 'KILOMETRIKORVAUS'. Tulorekisteri-ilmoitukselle tulee maksettu rahamäärä ja kilometrimäärä.

Verovapaan matkakorvauksen tulolaji on samoin 311 ja sen osalta on palkkalajin 'Verollisuus' -kohdassa merkintä 'MATKAKORVAUS'. Tällä palkkalajilla tallennetaan verovapaa matkakorvaus, esimerkiksi rakennusalan päivittäinen matkakorvaus eli tossuraha. Tulorekisteri-ilmoitukseen ei ilmoiteta matkakorvauksen kilometrimäärää.

Matkakorvaus kuittien mukaan

Verottajan ohjeen mukaan matkalippujen ja taksikuittien perusteella maksettuja matkkakorvauksia ei ilmoiteta, jos korvaukset maksetaan työmatkasta.

Merkitse kuittien mukaan maksettavat matkakorvaukset alempana esitettävän kohdan 'Muu veroton' mukaisesti.

Ravintoetu

Ravintoedun tulolaji on 334. Ravintoetu ilmoitetaan, jos on annettu esim. lounasseteli tai ilmainen ateria ja siitä ei ole peritty korvausta.

Ravintoedusta tai lounasseteleistä peritty korvaus

Jos ravintoedusta on peritty palkansaajalta verotusarvoa vastaava korvaus eli verotettavaa ravintoetua ei ole, niin tämän voi ilmoittaa tulorekisteriin tallentamalla palkan erittelyriville palkkalajin, jonka verollisuus on 'RAVINTOETU' ja sen a-hinta on nolla.

Tallennus esimerkiksi: Palkkalaji=43 Selite=Lounassetelit, Tulolaji=334, Kpl=21 (eli 21 lounasseteliä), A-hinta=0,0000 ja Yhteensä (rivin loppusumma)=0.00. Tällöin tulorekisteriin menee ilmoitus: Ravintoetu 334=0.00 ja 'Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa'.

Jos palkansaajalle jää verotettavaa ravintoetua eli vain osasta ravintoedusta on peritty korvaus, niin verotettava ravintoetu ilmoitetaan nettosummana, esimerkiksi: Palkkalaji=43 Selite=Lounassetelit, Tulolaji=334, Kpl=21 (eli 21 lounasseteliä), A-hinta=4,0000 (eli verotettava osuus) ja Yhteensä (rivin loppusumma)=84.00 euroa. Tämä on palkassa verollista luontoisetua.

Lounassetelit

Jos palkansaajalta peritään maksu lounasseteleistä, niin se merkitään palkkalajilla, jonka verollisuus -tyyppi on 'MUU PIDÄTYS' ja jonka tulolajikoodiksi merkitään 000. Tällöin palkanlaskentaohjelma vähentää ko. summan nettopalkasta ja ja ko. rahamäärää (koodilla 000) ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Muu veroton

Muu veroton on veroton laskentaerä, joka maksetaan palkansaajalle ja jota ei ilmoiteta tulorekisteriin. Palkkalajille merkitään verollisuus -kohtaan isoilla kirjaimilla koodi MUU VEROTON ja tulolajiksi merkitään 000. Tällä tavalla voi maksaa palkan yhteydessä käteisostot ja muut erät, jotka eivät kuulu palkkoihin, ne eivät vaikuta palkan verotukseen, eikä niitä ilmoiteta tulorekisteriin.

Polkupyöräetu

Polkupyöräetu on verovapaata tuloa.

Polkupyöräetu voidaan antaa palkanlisänä. Tällöin 1200 e/vuosi eli 100 e/kk on verovapaata ja ylittävä määrä on veronalaista luontoisetua.

Polkupyöräetu voidaan myös sisällyttää bruttopalkkaan. Tällöin polkupyöräetu on verotonta, mutta siitä maksetaan työeläke- työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautimaksu.

Palkanlaskentaohjelmaan polkupyöräetu voidaan merkitä seuraavasti:

Palkkalaji: 87 - Tulolaji: 364 Nimi: Polkupyöräetu - Verollisuus: MUU LUONTOISETU
Palkkalaji: 88 - Tulolaji: 364 Nimi: Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus - Verollisuus: MUU VEROTON - Laskentatapa: VEROTON LUONTOISETU
Palkkalaji: 39 - Tulolaji: 363 Nimi: Polkupyöräedun verovapaa osuus - Verollisuus: MUU VEROTON
Palkkalaji: 56 - Tulolaji: 420 Nimi: Polkupyöräedusta peritty korvaus - Verollisuus: MUU PIDÄTYS

Työsuhdematkalippuetu

Etu on verovapaata tuloa.

Etu määräytyy samalla tavalla kuin polkupyräetu verovapaana tulona tai luontoisetuna.

Palkanlaskentaohjelmassa etu voidaan merkitä samalla tavalla kuin polkupyöräetu seuraavasti: Palkkalaji: 89 - Tulolaji: 342 Nimi: Työsuhdematkalippuetu - Verollisuus: MUU LUONTOISETU
Palkkalaji: 90 - Tulolaji: 342 Nimi: Palkkaan sisältyvä työsuhdematkalippuetu - Verollisuus: MUU VEROTON - Laskentatapa: VEROTON LUONTOISETU
Palkkalaji: 40 - Tulolaji: 341 Nimi: Työsuhdematkalippuedun verovapaa osuus - Verollisuus: MUU VEROTON
Palkkalaji: 57 - Tulolaji: 415 Nimi: Työsuhdematkalippuedusta peritty korvaus - Verollisuus: MUU PIDÄTYS


Palkanlaskentaohjelman päivitys - Tulolajit


Tulolajikoodien automaattinen päivittyminen palkkalajeille:

Kun ohjelma päivitetään, niin päivitysohjelma lisää palkkalajin tallennusikkunaan 'Tulolaji' -kohdan. Se näkyy viimeisenä tietona 'Palkkalajit' -ikkunalla kohdassa 'Perustiedot' - 'Palkkalajit'

Kun ohjelma käynnistyy päivityksen jälkeen, niin ohjelma päättelee kunkin palkkalajin tulolajin koodin ja merkitsee koodit palkkalajeille. Päättely tapahtuu palkkalajin nimen, verollisuus kohdan ja laskentatapa -kohdan mukaan. Käyttäjän on tarkistettava palkkalajien tulolajit ennen seuraavaa palkanlaskentaa. Jatkossa tulolaji tulee aina palkkalajista palkan erittelyriveille ja jokaisella palkan erittelyrivillä pitää olla tulolajikoodi, jos palkat ilmoitetaan tulorekisteriin ilmoitustapa 2:n mukaan eli rahapalkat eriteltynä palkkalajeittain.


Tulolajinumeron päättely palkanlaskentaohjelman päivityksen yhteydessä.

1. Tulolajikoodi määräytyy päivitysohjelmassa nimen mukaan, jos käyttäjäyrityksen palkkalajin nimessä esiintyy jokin seuraavan listan nimistä

Tarkista päivityksen jälkeen palkkalajin "Loma-ajan palkka" tulolaji. Päivitysohjelma merkitsee koodiksi 234=Vuosilomakorvaus. Tulorekisterin ohjeen mukaan loma-ajan palkka merkitään tulolajille 201=Aikapalkka.

2. Tulolajien päättely verollisuustyypin mukaan, jos edellisen kohdan mukaan ei löytynyt tulolajikoodia

3. Tulolajien päättely laskentatavan mukaan, jos jos edellisen kohdan mukaan ei löytynyt tulolajikoodia