Palkanlaskenta uusi versio 20.10.2020


Teksti tarkistettu ja korjattu 26.10.2020

Palkanlaskennan uuteen versioon on lisätty varmenteen voimassaolon tarkistus, varmenteen uusiminen ja rahapalkkojen 200-sarjan tulolajit.

Varmenteen uusiminen ja tarkistus

Palkanlaskentaohjelman kohdassa 'Tulorekisteri' - 'Varmenteen uusiminen' voi tarkistaa varmenteen voimassaolon ja voi uusia vanhentuvan varmenteen.

Varmenne on voimassa 2 vuotta kerrallaan. Se pitää uusia ennen vanhenemista aikaisintaan 60 vuorokautta ennen voimassaolon päättymistä. Jos varmenne vanhenee, niin sitä ei voi uusia. Siinä tapauksessa haetaan uusi varmenne.

Palkkatietoilmoituksen lähettäminen:

Käyttäjä voi valita lähetetäänkö palkkatietoilmoitukset tulolajeittain tai siten, että rahapalkat ovat yhteissummina. Ikkunan yläosassa on tätä varten kohta 'Ilmoittamistapa', jossa vaihtoehdot 'Rahapalkat tulolajeittain' ja 'Rahapalkat yhteissummina'

Suppeampi vai laajempi ilmoitustapa

Käyttäjä voi valita käyttääkö suppeaa ilmoitustapaa (Rahapalkat yhteissummina) vai laajempaa (Rahapalkat eriteltynä palkkalajeittain).

Jos käyttäjä valitsee laajemman ilmoitustavan (Rahapalkat eriteltynä tulolajeittain), niin palkkalajeissa ja palkkaerittelyriveillä pitää olla tulolajikoodi. Laajempi ilmoitustapa on suositeltava, koska silloin lisäselvitysten tarve vähenee.

Tulolaji palkkalajissa ja palkan erittelyrivillä:

Palkkalajissa näkyy tulolajin koodi ja nimi. Kun palkkaan lisätään erittelyrivi (palkkalaji), niin ohjelma merkitsee riville palkkalajin nimen ja tulolajikoodin. Palkkaerittelyrivillä näkyy vain tulolajin koodi ei sen nimeä. Tulolajin nimi näkyy, kun hiiren kohdistin on palkkaerittelyrivillä tulolajikoodin kohdalla.

Tulolajin poiminta listasta:

Palkkalajien ylläpidossa voi poimia tulolajin koodin ja nimen luettelosta painamalla ko tietokentässä Control + Enter. Samalla tavalla palkan erittelyriville voidaan poimia tulolajikoodi painamalla tulolaji-sarakkeessa Control + Enter. Palkassa kuitenkin normaali toimintatapa on se, että tulolajikoodi tulee automaattisesti, kun palkkalaji syötetään palkan erittelyriville.

Matkakorvaus ja kilometrikorvaus

Verovapaan kilometrikorvauksen tulolaji on 311 ja sen osalta on palkkalajin 'Verollisuus' -kohdassa merkintä 'KILOMETRIKORVAUS'. Tulorekisteri-ilmoitukselle tulee maksettu rahamäärä ja kilometrimäärä.

Verovapaan matkakorvauksen tulolaji on samoin 311 ja sen osalta on palkkalajin 'Verollisuus' -kohdassa merkintä 'MATKAKORVAUS'. Tällä palkkalajilla tallennetaan verovapaa matkakorvaus, esimerkiksi rakennusalan päivittäinen matkakorvaus eli tossuraha. Tulorekisteri-ilmoitukseen ei ilmoiteta matkakorvauksen kilometrimäärää.

Matkakorvaus kuittien mukaan

Verottajan ohjeen mukaan matkalippujen ja taksikuittien perusteella maksettuja matkkakorvauksia ei ilmoiteta, jos korvaukset maksetaan työmatkasta.

Merkitse kuittien mukaan maksettavat matkakorvaukset alempana esitettävän kohdan 'Muu veroton' mukaisesti.

Ravintoetu

Ravintoedun tulolaji on 334. Ravintoetu ilmoitetaan, jos on annettu esim. lounasseteli tai ilmainen ateria ja siitä ei ole peritty korvausta.

Ravintoedusta tai lounasseteleistä peritty korvaus

Jos ravintoedusta on peritty palkansaajalta verotusarvoa vastaava korvaus eli verotettavaa ravintoetua ei ole, niin tämän voi ilmoittaa tulorekisteriin tallentamalla palkan erittelyriville palkkalajin, jonka verollisuus on 'RAVINTOETU' ja sen a-hinta on nolla.

Tallennus esimerkiksi: Palkkalaji=43 Selite=Lounassetelit, Tulolaji=334, Kpl=21 (eli 21 lounasseteliä), A-hinta=0,0000 ja Yhteensä (rivin loppusumma)=0.00. Tällöin tulorekisteriin menee ilmoitus: Ravintoetu 334=0.00 ja 'Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa'.

Lounassetelit

Jos palkansaajalta peritään verotusarvoa vastaava maksu lounasseteleistä, niin se merkitään palkkalajilla, jonka verollisuus -tyyppi on 'MUU PIDÄTYS' ja jonka tulolajikoodi on '408'. Tällöin palkanlaskentaohjelma vähentää ko. summan nettopalkasta. Tämä erä ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajikoodilla 408.

Muu veroton

Muu veroton on veroton laskentaerä, joka maksetaan palkansaajalle ja jota ei ilmoiteta tulorekisteriin. Palkkalajille merkitään verollisuus -kohtaan isoilla kirjaimilla koodi MUU VEROTON ja tulolajiksi merkitään 000. Tällä tavalla voi maksaa palkan yhteydessä käteisostot ja muut erät, jotka eivät kuulu palkkoihin eivätkä palkkatietoilmoitukselle.


Palkanlaskentaohjelman päivitys - Tulolajit


Tulolajikoodien automaattinen päivittyminen palkkalajeille:

Kun ohjelma päivitetään, niin päivitysohjelma lisää palkkalajin tallennusikkunaan 'Tulolaji' -kohdan. Se näkyy viimeisenä tietona 'Palkkalajit' -ikkunalla kohdassa 'Perustiedot' - 'Palkkalajit'

Kun ohjelma käynnistyy päivityksen jälkeen, niin ohjelma päättelee kunkin palkkalajin tulolajin koodin ja merkitsee koodit palkkalajeille. Päättely tapahtuu palkkalajin nimen, verollisuus kohdan ja laskentatapa -kohdan mukaan. Käyttäjän on tarkistettava palkkalajien tulolajit ennen seuraavaa palkanlaskentaa. Jatkossa tulolaji tulee aina palkkalajista palkan erittelyriveille ja jokaisella palkan erittelyrivillä pitää olla tulolajikoodi, jos palkat ilmoitetaan tulorekisteriin ilmoitustapa 2:n mukaan eli rahapalkat eriteltynä palkkalajeittain.


Tulolajinumeron päättely palkanlaskentaohjelman päivityksen yhteydessä.

1. Tulolajikoodi määräytyy päivitysohjelmassa nimen mukaan, jos käyttäjäyrityksen palkkalajin nimessä esiintyy jokin seuraavan listan nimistä

Tarkista päivityksen jälkeen palkkalajin "Loma-ajan palkka" tulolaji. Päivitysohjelma merkitsee koodiksi 234=Vuosilomakorvaus. Tulorekisterin ohjeen mukaan loma-ajan palkka merkitään tulolajille 201=Aikapalkka.

2. Tulolajien päättely verollisuustyypin mukaan, jos edellisen kohdan mukaan ei löytynyt tulolajikoodia

3. Tulolajien päättely laskentatavan mukaan, jos jos edellisen kohdan mukaan ei löytynyt tulolajikoodia


Tietosuunta Oy - VastuuGroup - Luotettava Kumppani

VastuuGroup - Luotettava Kumppani

© Tietosuunta Oy 29.10.2020