Tietosuunta - Tulorekisterin tekninen rajapinta


Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan tietojärjestelmien välille rakennettavaa yhteyttä. Tietosuunnan palkanlaskentaohjelman ja tulorekisterin välillä on sähköinen rajapinta, jota kautta palkkatietoilmoitukset siirtyvät tulorekisteriin. Tulorekisteri vastaavasti palauttaa rajapinnan kautta käyttäjälle tiedon siitä, mikä on kunkin lähetetyn aineiston käsittelyvaihe ja tila.

Tiedot tulorekisteriin suoraan palkoista

Teknisen rajapinnan avulla palkkatiedot ilmoitetaan suoraan tulorekisteriin ilman, että käyttäjän tarvitsisi siirtyä erilliseen palveluun. Manuaalisten työvaiheiden määrä vähenee. Palkanlaskija käyttää samaa järjestelmää sekä palkanlaskentaan että tietojen ilmoittamiseen.

Ilmoittaminen ei vaadi erillistä tunnistautumista

Tietojen ilmoittaja kirjautuu ohjelmaan. Hänen ei tarvitse erikseen kirjautua tulorekisteriin ja tunnistautua. Näin ilmoittaminen nopeutuu ja työ helpottuu.

Tulorekisterin varmennepalvelusta muodostettu varmenne annetaan joko yritykselle itselleen tai sen puolesta asioivalle tilitoimistolle.

Teknisen rajapinnan varmennetta käytettäessä ei tarvitse valtuuttaa jokaista työntekijää erikseen.

Ilmoita automaattisesti rajapinnan avulla

Ilmoittamiseen liittyi aiemmin useita manuaalisia työvaiheita: ilmoitusten laatiminen, kirjautuminen ilmoittamisen palveluun, tiedoston siirtäminen palveluun ja tiedoston lähetys. Teknisen rajapinnan avulla ilmoittaminen voidaan automatisoida. Palkkahallinnon järjestelmään syötetty tieto voidaan siirtää teknistä rajapintaa pitkin tulorekisteriin automaattisesti.

Rajapinta edellyttää varmenteen hakemista

Tulorekisterin teknisiä rajapintoja käyttävät organisaatiot tunnistetaan käyttämällä tulorekisterin varmennepalvelua. Tulorekisterin varmennepalvelu myöntää varmenteet. Varmenteella tunnistetaan tietoja tuottava tai käyttävä organisaatio sekä varmistetaan aineiston muuttumattomuus.

Varmennepalvelu lähettää asiakkaalle siirtotunnuksen ja kertakäyttösalasanan. Ne saatuaan asiakas tekee Tietosuunta palkanlaskentaohjelmassa varmennepyynnön. Tämän jälkeen asiakkaalla on tulorekisterin palveluiden käyttöön tarvittava varmenne.