28.10.2020 - Rahapalkkojen tulolajikoodit: Palkanlaskentaohjelmaan on lisätty rahapalkkojen 200-sarjan tulolajit, varmenteen voimassaolon tarkistus ja varmenteen uusiminen.

30.11.2020 - Palkanmaksukausi: Palkkatietoilmoituksen lähetysikkunalle on lisätty näkyviin palkanmaksukausi. Se on palkkaerää kuvaava yleistieto, joka tallentuu tulorekisteriin ja näkyy mm. palkansaajan tiedoissa omaveropalvelussa.

30.11.2020 - Ansaintakausi: Palkkatietoilmoitukseen tallentuu ansaintakauden alku ja päättymispäivä.

30.11.2020 - Palkanlaskennan raportit - Palkkatodistus: Palkkatodistukseen on lisätty erittely jossa näkyy kunkin ansaintakauden alku ja päättymispäivä, palkanmaksupäivä ja ansaintakauden palkkatiedot.

18.12.2020 - Tulorekisteri - perusteeton etu: Palkanlaskentaan ja tulorekisteri-ilmoitukseen on lisätty perusteeton etu ja takaisinperintä.


Palkanlaskentaohjelma - Tulorekisteri - ohje

LÄHETÄ ILMOITUKSET TULOREKISTERIIN AUTOMAATTISESTI TIETOSUUNTA PALKANLASKENTAOHJELMAN AVULLAMitä yrityksen pitää tehdä?

Yritykset ja tilitoimistot ilmoittavat palkat ja verot tulorekisteriin viimeistään viidentenä päivänä palkanmaksupäivästä. Jos ko. päivä on lauantai tai sunnuntai, niin määräaika on sitä seuraava maanantai.

Automaattinen lähettäminen

Tiedot voi lähettää tulorekisteriin Tietosuunnan palkanlaskentaohjelmasta Tietosuunnan teknisen rajapinnan kautta.

Manuaalinen lähettäminen

Yrityksen vastuuhenkilö voi tallentaa ja lähettää palkkatietoilmoituksia verottajan sähköiseessä palvelussa. Vastuuhenkilö voi valtuuttaa muut yrityksen työntekijät osoitteessa suomi.fi. Klikkaa suomi.fi sivun yläosassa olevaa 'Tunnistaudu' -painiketta.

Tulorekisteri

Palkkatietoilmoitukset lähetetään tulorekisteriin palkanlaskentaohjelmasta. Alkuvaiheessa ja poikkeustapauksissa palkkailmoitukset voi tarkistaa ja/tai lähettää manuaalisesti tulorekisterin teknisen rajapinnan kautta osoitteessa tulorekisteri.fi

Automaattinen lähettäminen / Tekninen rajapinta - varmenne

Tiedot voi lähettää tulorekisteriin Tietosuunnan teknisen rajapinnan kautta. Lähetystä varten tarvitaan varmenne. Varmennetta haetaan tulorekisteri.fi palvelussa.

Kun varmenteet on haettu, yritys voi lähettää ilmoitukset tulorekisteriin Tietosuunnan palkanlaskentaohjelmasta. Sen lisäksi yritys voi käyttää tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua osoitteessa tulorekisteri.fi.

Varmenteen hakeminen - nettiosoite.

Hae varmenne osoitteesta vero.fi/tulorekisteri. Klikkaa sivun yläosasta kohdasta "Kirjaudu sisään"

Varmenteen uusiminen

Varmenne on voimassa 2 vuotta ja sen voi uusia aikaisintaan 2 kuukautta ennen vanhenemista. Jos sinulla on jo varmenne ja se on vanhenemassa, niin mene palkanlaskentaohjelmassa kohtaan 'Tulorekisteri' / 'Varmenteen uusiminen' ja klikkaa painiketta 'Tee varmenteen uusimispyyntö'. Tällöin saat uuden varmenteen kahdeksi vuodeksi. Jos varmennetta ei voi uusia esimerkiksi, koska se on vanhentunut, niin hae tulorekisterin asioimispalvelusta uusi varmenne.

Varmenteen hakeminen - ohje

Tee hakemus varmenteen hakusivulta klikkaamalla kohdasta "Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi". Valitse "Hae korvaava varmenne".


Kuva tulorekisteri.fi: Varmenteen hakeminen


Rajapinnan käyttötarkoitus: Merkitse kohta "Palkkatiedot, ilmoittaa maksamiaan palkkoja" = "ilmoitan oman yritykseni palkkoja" ja lisäksi jos lähetät kahden tai useamman yrityksen aineistoja, niin ruksaa "Palkkatiedot, ilmoittaa palkkoja toisen tahon puolesta" = "ilmoitan myös toisen yrityksen puolesta"

Kanava: Ruksaa kohdassa 'Kanavat joita halutaan käyttää' kohta "Web Service".

Merkitse omat yhteystietosi kohtaan: Varmenteen tekninen yhteyshenkilö.

Seuraavaksi tulee ilmoitus "Rajapintahakemus onnistui", klikkaa painiketta "Hae varmennetta". Tämä lähettää viestin joka sisältää tiedot varmenteen hakemiseksi.

Jos et saa viestiä, jolla varmenne haetaan, niin mene kohtaan "Hae uusi varmenne". Tässä et voi muuttaa asetuksia eli et voi lisätä valintaa "Web Service" eikä valintaa "omasta ja toisen puolesta". Mutta "Hae uusi varmenne" -toimnnan avulla saat uuden viestin, jolla varmenteen voi hakea.

Kun olet saanuut tulorekisteristä siirtoavaimen ja salasanan, niin voit viimeistellä varmenteen hakemisen Tietosuunnan palkanlaskentaohjelmassa kohdassa: "Tulorekisteri" - "Varmenteen hakeminen".

Ko. kohdassa on näkyvissä palkanlaskentaohjelman yhtiön nimi ja y-tunnus. Merkitse siirtoavain (transfer id) ja salasana ja klikkaa Ok. Tällöin ohjelma luo varmenteet ja voit 1.1.2019 alkaen lähettää tiedot tulorekisteriin suoraan ohjelmasta.

Varmenteen tietojen korjaaminen

Jos tiedot ovat väärin/puutteelliset. Esimerkiksi jos "Reaaliaikainen Web Service rajapinta" tai "Viivästetty Web Service rajapinta" ei ole merkittynä tai asioit muiden puolesta ja ko. kohta ei ole ollut valittuna, niin klikkaa ensin "Tee korvaava hakemus"

Uuden varmenteen hakeminen

Kun uuden varmenteen tiedot on tallennettu tai on tehty uusi hakemus, niin klikkaa alempaa kohdasta "Hae uutta varmennetta". Tällöin saat uuden siirtoavaimen ja salasanan varmenteen hakemiseksi.


TULOREKISTERI PALKKAOHJELMASSA - KÄYTTÖOHJEPALKKATIETOJEN TÄYDENNYS

(1) Palkansaajan nimi

Avaa valikosta "Perustiedot" kohta "Palkansaajat" ja tarkista palkansaajien nimet kohdassa "Suku- ja etunimi" siten että sukunimi tulee ensin ja etunimet sen jälkeen.

(2) Ammattikoodi merkitään palkansaajille, mutta ei YEL vakuutetuille

Palkkaa maksavalla yhtiöllä on oltava vakuutus työtapaturmien varalta. Tieto vakuutettujen palkoista menee tulorekisterin kautta tapaturmavakuutusyhtiölle, kun ammattikoodi on merkitty.

Yrittäjä ei kuulu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella pakollisesti vakuutettaviin. Jos palkkaa saava henkilö on YEL-vakuutettu, niin ammattikoodi jätetään tyhjäksi. Jos YEL-vakuutetulle merkitään ammattikoodi, niin vakuutusyhtiö perii YEL-vakuutetulta virheellisesti tapaturmavakuutusmaksun.

Lisää palkansaajille kohdassa "Ammattikoodi" tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen koodi. Koodi haetaan luettelosta painamalla "Ammattikoodi" -kentässä "Control-Enter"

Kuntien ja valtion (julkisen alan) eläkejärjestelmiin kuuluvien palkansaajien ammattikoodi merkitään ko. alan ammattikoodituksen mukaisena kohtaan 'Ammattikoodi Keva'.

(3) Eläkejärjestelmä

Merkitse yrityksen eläkejärjestelynumero (tyel-vakuutusnumero tai julkisen alan eläkejärjestelynumero) yhtiön tiedoissa kohtaan "TyEL-nro/kk-tilitys". Eläkejärjestelynumero alkaa 2 numeroisella eläkeyhtiönumerolla. sen jälkeen on väliviiva ja 8 merkkiä palkkaa maksavan yhtiön tunnisteelle, esim: 12-12345678.

(4) Tulolajikoodit

Tarkista palkkalajien koodit kohdassa 'Perustiedot' - 'Palkkalajit'.

(5) Varmenteet

Varmenne haetaan tulorekisteristä, osoite vero.fi/tulorekisteri. Hae varmenne vain yhdelle yhtiölle. Jos asioit toisen puolesta, niin hae varmenne sekä "omasta puolesta asiointiin" että "toisen tahon puolesta asiointiin".

Kun varmenne on haettu tulorekisteristä, niin saat siirtoavaimen ja salasanan. Kirjoita ko. tiedot palkanlaskentaohjelman kohtaan: 'Tulorekisteri' - 'Varmenteen hakeminen'

Varmenne on voimassa 2 vuotta. Voit tarkistaa varmenteen voimassaolon ja voit uusia varmenteen kohdassa 'Tulorekisteru' - 'Varmenteen uusiminen'.

(6) Palkkailmoitusten lähetys

Valitse valikosta "Tulorekisteri" kohta "Palkkailmoitus" ja noudata ikkunalle tulevia ohjeita. Näet ohjetekstejä, kun siirrät hiiren kohdistimen eri kenttien ja painikkeiden päälle.

TULOREKISTERIN KOODISTO

Palkanlaskentaohjelman palkkalajeihin on merkitty tärkeimmät tulolajikoodit. Ohjelma tarkistaa laskennan yhteydessa, että tulolajikoodit vastaavat verolaskennan -koodeja, esimerkiksi että verolliset palkat, luontoisedut ja muut korvaukset on merkitty niitä vastaavilla tulolajikoodeilla.